Niets mag worden overgenomen
c Dr Martin Boot
Astrologie
& Psychologie
astrologie en psychologie
astrologie
 

betekenis naam

Astrologie en Psychologie


Je horoscoop beschrijft je karakter en je lot. Dat is eenvoudig en alle astrologen zijn het daarover eens. En dan stopt het. Er zijn veel astrologen die furieus anti alles wat met psychologie te maken heeft zijn, al kun je natuurlijk wel je karakter - en lotanalyse bij ze kopen voor flink wat munten. Belangrijkste argumenten van dit soort astrologen [ die zich klassieke astrologen noemen ] tegen psychologische astrologie zijn rommelig en weinig consistent of onderbouwd, maar ze geven mooi weer hoe astrologen denken en discussieren met elkaar onder deze link: Astrologie en Psychologie: Bezwaren van astrologen tegen psychologische astrologie

Ook psychologen hebben het nogal eens moeilijk met de psychologische pretenties van astrologen en de psycholoog ziet natuurlijk wel dat er geen verschil is tussen de "klassieke" en de andere astroloog. Maar toch: er zijn weinig kenners van de schrijver Simon Vestdijk die hem kritiseren vanwege de karakters en de psychologie in zijn boeken. Vestdijk verzon deze karakters op grond van zijn astrologische kennis nooit werd hij bekritiseerd om onwaarschijnlijke karakters. Toch noemde hij zich openlijk astroloog. Robert Hand, Stephen Arroyo werden nooit bekritiseerd om de psychologie in hun astrologische geschriften en ook ikzelf ben nooit aangevallen om de psychologie in mijn astrologische geschriften.Hoe zit het met astrologie en psychologie?

De astrologie die algemeen in gebruik is, velen kennen geen andere, ook astrologen niet, kent een elegante en logische opbouw: vanuit de 4 elementen, vuur, aarde, lucht en water wordt in combinatie met de zogenoemde 3 kruizen of kwaliteiten een typologie van 12 combinaties opgesteld. De 12 combinaties die Dr Zippora Dobbyns "het astrologische alfabet" noemde is de basis van de astrologische persoonlijkheidsleer, zowel in de westerse als in de vedische of indische astrologie. Deze basis wordt aangevuld met de leer van "heren" of "dispositors" van de afzonderlijke 12 combinaties ["sterrenbeelden" in de astrologische volksmond].

De plaatsing van deze basiscombinaties in de horoscoop levert een serie uitspraken op over het concrete karakter en de concrete levensloop van de persoon in kwestie, maar evenzeer wordt ditzelfde instrumentarium toegepast op alle andere vragen die aan een horoscoop worden gesteld. Het maakt dus niet uit of de astroloog de vraag stelt:

 • Wat is het karakter van deze persoon? of
 • Wat zijn de gebeurtenissen in het leven van deze persoon?
 • En in plaats van persoon kan men alles invullen dat een eerste moment van ontstaan kent

  Het is evident dat astrologen uitspraken doen over de psychologie van mensen. Het is dus evident dat astrologie als het gaat over karakter-beschrijving psychologie is. De psychologische uitspraken die astrologen doen worden bepaald door de traditie, in feite door de uitspraken die werden gedaan door Ptolemeus in de eerste eeuw van onze jaartelling, of nog van verder weg in de vedische of hindu-astrologie.

  Probleem daarbij is dat er ook een wetenschap is die psychologie heet, en die met recht mag claimen uitspraken over persoonlijkheid en karakter te doen. Hoe zit het met de opname van de kennis uit de psychologie in de astrologische consult en analyse-praktijk?

  Psychologische theorieen en Astrologie?

  In feite zijn er twee theorieen waarop een beperkt aantal astrologen zich beroept:
  • De humanistische psychologie
  • De psychologie van Jung
  Nu is het probleem dat de twee theorieen die worden genoemd in de literatuur alleen genoemd worden, er is geen publicatie van een astroloog die werkelijk laat zien dat de humanistische psychologie wordt gebruikt en met Jung als aangever van een psychologische theorie voor de astrologische praktijk is ook aardig wat mis. Dat wil zeggen: de genoemde theorieeen zijn in verband met astrologie slechts een doekje voor het bloeden, een verkoop truc om de verouderde psychologie van de astrologenwereld in een mysterieus daglicht te zetten. psychologische astrologie: lees de argumenten

  Onder de link die het vervolg bevat van dit artikel is ook te lezen welke resultaten serieus onderzoek hebben opgeleverd naar de psychologische uitspraken van astrologen, zowel de "klassieke" als de "psychologische" astrologen, want daar is zoals bekend in dit opzicht geen verschil tussen.

  Standaard astrologie: de astrologische persoonlijkheidsleer  image

  geschiedenis astrologieindex
 • image


  image
  image
  l