Astrologie en kritiek: Astrologie wetenschappelijk benaderd: kritisch en constructief ASTROLOGIE en SKEPSIS
niets mag worden overgenomen
image
astrologie
 

geschiedenis

Astrologie en Skepsis

Skepsis is een club mensen die zich heeft voorgenomen de wereld te bevrijden van alles wat pseudo is: click hier

Skepsis: hoe presenteert ze zich?

Op de site van skepsis vertelt men de bezoeker over skepsis het volgende:

  Kritisch onderzoek
  De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld.

  Skeptici prikken pseudo-wetenschappelijke theorieŽn door, signaleren misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Ze proberen ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.

  Uiteraard kunnen wetenschappers niet alles verklaren. Bovendien kunnen sommige onwetenschappelijke ideeŽn een zingevende functie vervullen. Wanneer spectaculaire claims echter ten onrechte als feiten worden gepresenteerd, dan lijkt het nuttig daar een nuchtere visie tegenover te plaatsen.

  Wat doet Skepsis? Door middel van publicaties, lezingen, congressen, interviews, adviezen, antwoorden op e-mails en de informatie op deze website hebben skeptici al veel bijgedragen aan een betere voorlichting.


Wat maakt skepsis waar van deze doelstellingen als het over astrologie gaat?
 • In plaats van serieuze argumenten en sluitende betogen op te bouwen neemt men genoegen met het snelle succes via verdachtmaking en roddel
 • De uitslag van alle "onderzoek" bij Skepsis staat bij voorbaat vast. Tegenargumenten worden niet in de beschouwingen betrokken.
 • Wetenschappelijk onderbouwd onderzoek ontbreekt als het over astrologie gaat.

Wie deze stellingen beargumenteerd wil zien vindt een uitgebreide verantwoording onder deze link waar de skepiticus laat zien hoe hij redeneert en onderzoektArtikelen Skepsis over astrologie kort aan een kritisch onderzoek onderworpen

 • Nanninga over Ertel:
  Prof. Ertel publiceerde statistisch onderzoek in verband met de vaardigheden van een bepaalde astroloog. Daar kwam iets uit dat opmerkelijk zou kunnen zijn. Dus ging de hoofdredacteur van Skepter er eens goed voor zitten, althans hij trok de bekende retorische truucs uit de doos waar ik hem ook al op wees in mijn e-mailuitwisseling met hem. Hard op de man spelen, roepen die gek heeft nergens verstand van, alleen ik weet iets van statistiek etc. In En verder zei Ertel het zo:
   Wat de sceptici ontbreekt, is moed. Gebrek aan moed waar die nodig is, in eigen denken, wordt gecamoufleerd met verbale krachtpatserij. Wetenschappelijk onderzoekende spelbrekers worden als belachelijke domoren geschilderd. Wanneer komt er eindelijk protest uit eigen gelederen tegen zulke miserabele fouls tegenover pogingen, met volgens de regels doorgevoerde onderzoeken ongewone fenomenen rationeel te benaderen?


 • Hoogcarspel en Nienhuys over Elisabeth Teissier.
  De inleiding luidt aldus:
   Promotie plaats. Onderwerp: astrologie. Promovenda: een ex-model van Chanel en goede bekende van de lezers van De Telegraaf.
  Kortom de bekende suggestieve roddeltoon, de rest van het artikel komt niet verder dan dit.

  Een gemiste kans dus.

 • Marcel Hulspas Cardano's Kosmos Boekbespreking
  Cardano's poging om de astrologie opnieuw te grondvesten is uiteindelijk mislukt. Ze raakte in de loop van de 17de eeuw grondig uit de mode en behoort sindsdien tot de verworpen, occulte wetenschappen. De achterliggende oorzaak waren de doorbraken in de observationele sterrenkunde, in ons inzicht in de structuur van het zonnestelsel. De astrologie werd niet weerlegd, ze kůn ook niet weerlegd worden want (en dat was het doolhof waar Cardano haar in stuurde) de samenhang tussen de ontelbare kosmische invloeden en de kronkelwegen van de menselijke geest waren nog lang niet in kaart gebracht. Cardano en zijn geestverwanten hebben voor haar nieuwe, eindeloze wegen geopend, en haar daarmee in wezen van de totale ondergang gere

  Een correct verhaal, juiste weergave van de feiten. Zo kan het dus ook.

 • Jan Willem Nienhuys Dronken van de maan
  De bekende story-weekblad roddelstijl, bekend van deze scribent. Over de maan zijn serieuze studies verschenen, gewoon verantwoord en rustig, c.q. nuchter. Al deze studies laten zien dat er geen feitelijk basis ligt onder het volksgeloof t.a.v. de maan. Skeptici noemen zich wetenschappelijk, maar blijken de literatuur niet te kennen, een blunder voor een wetenschapsman. Wie over de maan wil lezen kan goed beginnen met het boek van Paul Katzeff "Full Moons: Fact and Fantasy about lunar influence", Citadel Press, 1981

 • Rob Nanninga Astrologie en psychologie
  De conclusie luidt:
   Een horoscoop is echter geen bron van betrouwbare informatie. De horoscoop vertelt je niet wie je bent en wat je moet doen, want je moet er zelf een betekenis aan geven.
  Als argument wordt aangevoerd het onderzoek van Naninga onder 44 anonieme Nederlandse astrologen die niet de juiste horoscoop konden raden. En wat anecdotes over Mw Hamaker, waarin ze zichzelf en de astrologen wereld inderdaad belachelijk maakt. Een ander argument is dat je iedereen kunt laten geloven wat je wilt en dat psychologische tests dus geen waarde zouden hebben.

  Het is juist dat horoscopen geen eenduidige informatie bevatten; dat is juist het kenmerk van horoscopen en het is het kenmerk van astrologie. Veel astrologen vertellen dan ook een onjuist verhaal over astrologie. Het artikel van Nanninga heeft wetenschappelijk gezien geen waarde, om de volgende redenen:
 • de auteur geeft geen definitie van zijn belangrijkste begrippen: in dit geval "informatie" en "betrouwbaar".
 • Het artikel behandelt op geen enkele manier het complexe onderwerp "astrologie en psychologie". Het is duidelijk dat de auteur onvoldoende kennis heeft van astrologie zowel als psychologie.

 • Rob Nanninga De Astrotest
  De conclusie luidt:
   De meeste astrologen geloven dat een geboortehoroscoop informatie biedt over iemands karakter en levensloop. De Astrotest van de Stichting Skepsis bood hun de kans dit geloof met feiten te staven. De verwachtingen van de 44 deelnemers bleken echter te hooggespannen.

  Dit is het paradepaardje van de skeptici. Het is geen origineel onderzoek maar de herhaling van wat onder kenners tientallen jaren gemeengoed is. De conclusies uit het onderzoek zijn niet juist om de volgende redenen:
 • Het aantal van 44 anonieme astrologen rechtvaardigt niet de conclusie over "de meeste astrologen".
 • Een vereniging als de ISAR bij voorbeeld alleen al heeft meer dan 1000 leden. Er zijn tientallen verenigingen van astrologen. Het aantal van 44 is dus een lachertje. Daarbij komt dat de deelnemers anoniem zijn en iedereen zich astroloog kan noemen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de steekproef representatief was.
 • Het enige dat is aangetoond is dat een handje vol Nederlandse astrologen te veel pretenties heeft als het gaat om hun vaardigheid bij het interpreteren van horoscopen. Waar dat aan ligt kan men nalezen in de e-mail uitwisseling die ik met Nanninga had; en ook waarom zijn conclusies niet volgen uit zijn onderzoek.

 • The Mars Effect in Retrospect by Jan Willem Nienhuys
  De conclusie luidt:
   [ samenvatting van mij in het Nederlands ] Er is alle reden om te twijfelen aan de juistheid van de onderzoeksresultaten van Michel Gauquelin, omdat er een preoccupatie [ "bias"] in de keuze van de data vermoed kan worden.
  Een interessant artikel, er zijn echter twee problemen.
 • Nienhuys meldt in het artikel dat de oorspronkelijke gegevens van Gauquelin vernietigd zouden zijn en dus helaas niet meer vindbaar. Dat is onjuist: ik heb b.v. het hele archief van Gauquelin in mijn bezit. Nienhuys suggereert dus dat hij nu het definitieve woord gesproken heeft over het Mars effect en dat niemand hem meer kan controleren. Onjuist dus.
 • Nienhuys laat zelf in al zijn publicaties overduidelijk merken een sterke preoccupatie te bezitten tegenover alles wat naar astrologie ruikt.

  Wie geinteresseerd is in het onderwerp doet er goed aan het volgende boek te lezen: Ertel, Suitbert and Irving, Kenneth, The Tenacious Mars Effect, London: Urania Trust 1996. Dit is de meest betrouwbare en objectieve bron als het gaat om de evalutie van het werk van Gauquelin

 • Verder bevat de site nog twee artikelen van Rudolf Smit die door Naninga zelf werden afgedaan als onbetrouwbaar, maar bedoeld om middelbare scholieren om de tuin te leiden [ zie de e-mail uitwisseling Boot/Nanninga].

 • astrologie/kritiekAstrologie/Kritiek image


  image
  image