Niets mag worden overgenomen
c Dr Martin Boot

Relativiteit: wat voor informatie bevat de horoscoop
image
astrologie
 

betekenis naam

Relativiteit: Wat voor informatie bevat astrologie en de horoscoop

De kritiek die door buitenstaanders op astrologie wordt geleverd kan worden samengevat met de stelling: "Horoscopen bevatten geen betrouwbare informatie". Onder betrouwbaar wordt dan verstaan volstrekt eenduidig en voor alle tijden geldig. Bij deze definitie van betrouwbare informatie is de stelling juist. Het is ook juist om deze stelling te poneren, want astrologen beweren inderdaad dat hun interpretaties onfeilbaar zijn, waarbij dan bedoeld wordt dat je ieder willekeurig boek over astrologie kunt overschrijven om zo te kunnen vaststellen wie iemand is en wat hem/haar als lot te wachten staat. Er is zeer veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat deze opvatting van astrologen onjuist is.

Relativiteit: bestaat absoluut vaststaande informatie?

Wie op de hoogte is van de ontwikkelingen in de wetenschap sinds 1910 weet dat er van absolute en objectieve kennis geen sprake kan zijn. Dat de kennis afhankelijk is van de waarnemer. Dit is zeer sumier de samenvatting van de relativiteitstheorie, toegepast op het dagelijks leven. Het is daarom ook verbazingwekkend dat wetenschapsmensen zich zo mateloos opwinden over de astrologen fabeltjes aangaande de absolute kennis waarover dit gilde uitverkorenen zou beschikken. Waarom zoveel aandacht besteed aan iets wat op voorhand kan worden geklassificeerd als onzin?

Stellen astrologen de informatie waarde van de astrologie juist voor? Wat voor uitspraken geeft de astrologie?

Als antwoord op het boek van Dean "Recent Advances in natal astrology" schreef ik in 1987 het artikel; De meerduidigheid van astrologie Dat artikel begint met een citaat uit het boek van Herb Goldberg "Hazards of being male" (Goldberg, 1976)en gaat dan als volgt door

  "[waarin hij] de angst van de moderne [beschrijft ]man voor meerduidigheid. Dat iets meer dan een betekenis kan hebben, dat een mens vol tegenspraken kan zitten, is een bedreiging voor de gemiddelde man die opgevoed is in logica en een leefstijl die op besliste actie is gericht. Precies daarop is onze wetenschap gericht en zo komen we tot de vraag: zijn de uitspraken van astrologen wetenschappelijk verifieerbaar? Want wat niet wetenschappelijk verifieerbaar is, bestaat niet, is niet logisch, is geen feit. "


Astrologen, mannen en vrouwen, lijden - gezien de reacties die ik op dit artikel mocht ontvangen - op extreme wijze onder deze zelfde angst voor meerduidigheid. Vandaar de religieuze walmen die om astrologie heen waaien. Met astrologie als verschijnsel heeft deze angst voor meerduidigheid en dit streven naar de absolute waarheid in het woord echter niets te maken. Inderdaad de hele studie naar astrologie gaat over het optreden van astrologen en niet over astrologie. En er is dus wel degelijk kritiek van binnenuit op de astrologie-beoefening ook op fundamenteel gebied, niet alleen op "wetenschappelijk" gebied zoals van Dean.

Wie lang genoeg met open blik astrologie bestudeert, komt vanzelf tot de ontdekking dat er geen informatie is zonder informatiebron en zonder iemand die die bron vertaalt De vertaler draagt op essentiele wijze bij aan de inhoud van de informatie; en dat is nu juist wat Einstein ontdekte en wat later ook in de theoretische natuurkunde met zoveel moeite begon door te dringen.

Kortom: astrologie als wetenschap moet nog beginnen, vandaag de dag is het een pseudo-wetenschap en wel om de volgende redenenen:
 • Het object van onderzoek is niet bekend of liever pas in eerste aanzet bekend
 • De methoden van onderzoek zijn niet bekend, maar wie gebruik wil maken van wetenschappelijke methoden, heeft ze maar voor het uitzoeken.


 • Wanneer de dialoog met de horoscoop bezitter wordt weggelaten, bevat de horoscoop inderdaad geen betrouwbare informatie.
 • Astrologen die menen dat ze de horoscoop van iemand anders kunnen intepreteren, geven een foutieve voorstelling van zaken.

  image

  geschiedenis astrologieindex
 • image


  image
  image