Astrologie en kritiek: Astrologie wetenschappelijk benaderd: kritisch en constructief INLEIDING
niets mag worden overgenomen
image

 

geschiedenis

Astrologie en Kritiek

Astrologen zien astrologie graag als wetenschap, maar verzuimen doorgaans ook de wetenschappelijke methode toe te passen. Zogenoemde sceptici zien astrologie graag als bedrog en charlatannerie, maar verzuimen nuchtere argumenten naar voren te brengen die op constructieve wijze getoetst mogen worden. Zo zien we twee kampen tegenover elkaar en horen steeds dezelfde opmerkingen over en weer, die dan argumenten genoemd worden. Daar is best iets aan te doen: deze site levert een bijdrage aan de nuchtere en constructieve discussie over astrologie.Astrologie en Kritiek: definities

astrologie en kritiek

Onderzoek naar Astrologie: inleiding
Er is veel onderzoek gedaan naar "astrologie". In 1977 verscheen het boek "Recent Advances in Natal Astrology" van Dean and Mather. Het boek droeg als ondertitel een citaat dat werd toegeschreven aan Hippocrates, dat luidt:
  There are in fact two things:
  science and opinions
  The former begets knowledge
  the latter ignorance"
Dit boek zou de grondslag moeten zijn van de praktijk van iedere astroloog, het zou de basisliteratuur van iedere astrologie-opleiding moeten zijn. Het boek riep een schokstorm op in de astrologenwereld en werd verder doodgezwegen. Het doodzwijgen is gelukt: het boek is al jaren niet meer verkrijgbaar. Het internet biedt echter mogelijkheden waardoor ontkennen niet meer werkt als verdedigingsmechanisme. Zo ontstond deze site.

In de vorm van een geannoteerde beschrijving van de aanwezige literatuur gaat deze site het kaf van het koren scheiden, zodat er een nuchter overzicht komt van de stand van zaken m.b.t. astrologie en een verdergaande discussie mogelijk wordt. Een dergelijke discussie is alleen mogelijk bij een kritische en constructieve benadering en een dergelijke benadering is alleen mogelijk als het gaat om feiten. Alles wat niet feitelijk is kan nu van tafel worden geveegd zodat de weg vrij komt voor goede voorlichting.

Bij de doorlopende research over het onderwerp astologie en kritiek worden vanzelfsprekend ook de publicaties op het internet nauwlettend gevolgd. Ook hier is het noodzakelijk dat kaf van koren wordt gescheiden. Het onderwerp zelf roept doorgaans vehemente reacties op, waardoor veel interessante opmerkingen verdwijnen onder emotionele uitvallen en in veel gevallen zelfs botte roddel en kwaadsprekerij.

Definities

Hoe vreemd het ook moge klinken: in de zeer uitgebreide literatuur over astrologie zoekt men tevergeefs naar een definitie van het begrip astrolgie . Men valt steeds met de deur in huis, alsof zo algemeen bekend was waarom het gaat. Met name astrologen is deze omissie natuurlijk aan te rekenen. Een gevolg van dit gebrek is dat de astrologische literatuur wemelt van de volstrekt onhoudbare claims. Claims die voor iedereen die weleens nadenkt direct als onzinnig in het oog springen. De belangrijkste zijn wel de volgende twee:

 • In een horoscoop kan alles worden gelezen over wat dan ook
 • De horoscoop is veel meer dan de mens en de astroloog zal je dus eens vertelen wie je bent, wie je geweest bent en wie je ooit zal zijn; zelf weet je dat namelijk niet.


 • Zo maak je je inderdaad volstrekt belachelijk, zeker als je dat dan ook nog wetenschap of een vak gaat noemen en in je tijdschriften gaat schrijven dat het nu toch eens tijd wordt dat astrologen weer eens de plaats gaan innemen in de maatschappij die hen toekomt. Wie zulke pretenties heeft, kan beter in zijn obscure holletje blijven zitten.

  Uitgangspunt van ieder onderzoek en iedere zinnige discussie is dat alle deelnemers weten wat het onderwerp is, niet dat iedereen naar believen een eigen definitie kan hanteren.

  In het eerste hoofdstuk in het menu van deze site worden de 3 bassisbegrippen gedefinieerd die hier van belang zijn: astrologie, kritiek, wetenschap Daaruit volgt wat astrologie voor wetenschap zou kunnen zijn en ook waarom het volkomen terecht, ja noodzakelijk is dat b.v. psychologen uitgebreid onderzoek doen naar uitspraken van astrologen, zonder dat daarmee iets gezegd hoeft te zijn over astrologie zelf.
  image

  astrologie/kritiekAstrologie/Kritiek map image


  image
  image
  l