Vraag:
Ik heb eens ergens gelezen over huis 5 in vissen, dat het kon zijn dat er iets met je kinderen aan de hand kan zijn. In hoeverre klopt dit?

Astro Antw :
 • 1: Dat zijn te weinig gegevens Pauline, zo fragmentarisch kun je een horoscoop niet duiden.

 • 2: Ik heb wel opgemerkt dat met een geafflikteerde Neptunus in 5 vaker dan gemiddeld iets met de kinderen aan de hand is.

 • 3:Met Vissen op 5 (en dit is meteen een antwoord aan Pauliene) kun je je kinderen bijvoorbeeld idealiseren (je ervaart je kinderen als je droomkinderen), je kunt ze blindelings aanvoelen en allesopofferend voor ze klaar staan, je kunt heel creatief met hen zijn en hen heel creatief ervaren, je vindt hen bijvoorbeeld heel fantasievol (allemaal positieve expressies) maar je zou ze ook kunnen laten zwemmen (figuurlijk: zoals de vis die kuit heeft geschoten verder zwemt), zij zouden een loopje met de waarheid kunnen nemen, zij zouden zich van je kunnen afzonderen, je zou hen als chaotisch kunnen ervaren (structuur ontbreekt, tenzij Saturnus zich ermee bezig houdt), zij zouden je kunnen misleiden (zij leggen bijvoorbeeld een slaapzak onder hun donsdek zodat je als ouder niet in de gaten hebt dat ze 's nachts even de benen hebben genomen om feest te vieren) etc. Hoe het uitwerkt hangt af van de posities van Neptunus en Jupiter. En dan nog: ieder mens is vrij om voor een positieve of een negatieve expressie te kiezen. Een vierkant tussen Neptunus en Mercurius kan leugenachtig maken bijvoorbeeld, maar kan evengoed de creatieve gedachte stimuleren! Aan de ouders is het dus gegeven om de positieve kansen van de energieen te stimuleren. Zo zie je maar weer: nooit is iets goed of fout aan een horoscoop. Het mooie is dat wij inzicht hebben in onze energiepatronen en daardoor onze kansen kunnen benutten.

  Bron citaten: Het gaat hier om letterlijke citaten uit een langere serie teksten die werd gepubliceerd op het forum van de AVN, die zich de grootste vereniging van beroepsastrologen in Nederland noemt. Twee van de drie deelnemers aan deze uiteenzetting zijn bestuursleden van de vereniging. Men kan dus rustig stellen dat dit de beroepspraktijk van de AVN-astrologen in Nederland weergeeft.
  Wat klopt hier niet?

  Dit zijn de drie varianten in antwoord die astrologen doorgaans geven.

  Antwoord 1 luidt: "Ik heb te weinig gegevens, zo kun je geen uitspraak doen over een horoscoop". [ op de bekende astrologen manier niet: "Hier kan ik geen antwoord op geven", maar de vraagstelster krijgt te horen dat zij fout bezig is ]

  Antwoord twee is : de astroloog komt met een riedeltje vakjargon, maar zegt in feite stiekum "ja" op de vraag en verschuilt zich achter "vaker dan gemiddeld". Deze astroloog kan het kennelijk niet op zich laten zitten dat een astroloog iets niet zou weten, dus maar snel een rookgordijn en de suggesties van een superieure ervaring op dit gebied.

  De derde astroloog pakt eens flink uit, slaat dol aan het fantaseren, die heeft kennelijk helemaal geen extra gegevens nodig. Daarbij worden duidelijke uitspraken zorgvuldig gemeden. Er staat nooit het is zus of zo, nee, er je "je kunt ..." en ook die kinderen kunnen ... Met andere woorden de vragensteller krijgt een hele kermis van mogelijkheden toegesmeten, de ene al afschrikwekkender dan de andere en aan het eind staat er dan in feite: "Ik zeg niks, zoek het zelf maar uit". Dat alles verpakt in natuurlijk dat bekende astrologen koeterwaals. Pikant is hierbij dat de hier geciteerde astroloog gehouden is aan een zogenoemde ethische code waarin het verboden is vakjargon te gebruiken in gesprek met niet ingewijden.

  Astroloog nummer 3 spreekt zich op een manier tegen die aan misleiding grenst. De astroloog is er duidelijk helemaal van overtuigd dat alles wordt veroorzaakt door horoscoopstanden: Saturnus veroorzaakt het nodige, Mecurius en Neptunus maken ..., en al die zaken die dan allemaal "kunnen", maar die komen dan wel door bepaalde standen.

  Wie even nuchter denkt weet dat iedereen in het wilde weg dit soort fantasieen over kinderen, konijnen en buren kan neerkalken en als die verhalen dan zijn toegeschreven aan de horoscoopstanden volgt snel een leugenver-
  haaltje over energiepatronen en de compleet vrije keuze die iedereen heeft. Alsof het leven een grote snoepwinkel is waar je naar willekeur uit kunt graaien al naar gelang de vrije wil die je die ochtend met je pet van de kapstok hebt gehaald. De astroloog doet dit duidelijk alleen maar om alle verantwoordelijkheden voor het neergepende af te schuiven.

  Er zijn 3 problemen met deze manier van doen die veel voorkomt in astrologenland.
 • 1: Het kan niet tegelijk waar zijn dat er te weinig informatie is zoals A1 zegt en er een uitgebreide interpretatie wordt geleverd zoals met name A3 zegt. De waarheid is wat A1 zegt: het is onmogelijk om een interpretatie te geven van een losse horoscoop-component. Alle astrologen weten dat.

 • 2: De interpretaties berusten op fantasie zoals bij A3 pijnlijk duidelijk wordt en in honderden onderzoeken gebleken is.

 • 3: Wat het meest opvalt is dat niet een van de astrologen zich in de vragenstelster verplaatst. We krijgen een grote egotrip te zien, zonder enige consideratie met de vragenstelster, die ongetwijfeld volkomen geintimideerd is. De spontane instelling tegenover haar kind of kinderen heeft in ieder geval een forse knauw gekregen.

  Dit is de belangrijkste reden waarom ik steeds vanaf 1981 betoog dat astrologen een therapeutische scholing moeten ondergaan voordat ze zich gaan aanbevelen als helpers, begeleiders, en karakter-
  duiders, een middagje gesprekstechniek zoals nu soms wel gedaan wordt leidt zoals je ziet tot een handige babbel en wellicht tot een goede verkoop-techniek, maar heeft met de ware problematiek van het astrologisch consult weinig tot niets uitstaande.


  In mijn opvatting is het hier getoonde dan ook misbruik van astrologie, daarnaast is het wetenschap-
  pelijk aangetoond dat de uitspraken niet kloppen: alle astrologen weten dat ook, dus behalve mis-
  bruik is het ook bedrog.


  Wat is het juiste antwoord?
  Het juiste antwoord luidt: Ik weet dat wij astrologen dit soort uitspraken doen, er is veel onderzoek gedaan naar de juistheid van dit soort uitspraken en ik kan je geruststellen: deze uitspraken zijn altijd onjuist gebleken, het spijt me dat wij beroepsastrologen nog steeds de verleiding niet kunnen weerstaan om je op deze manier schrik aan te jagen.

  Les: zoek eerst uit als je een astroloog raadpleegt of hij/zij ook geschoold is in andere zaken dan astrologie alleen.