Niets mag worden overgenomen
c Dr Martin Boot
Causaliteit en Astrologen
De Strren en het lot
image
astrologie
 

betekenis naam

Astrologie: causaliteit: hoe astrologen eromheen draaien


In het boek "Dictionary of Astrology" Fred Gettings, London 1985 staat als definitie voor astrologie

    The study of the relationship between the Macrocosm and the Microcosm, which ... is often defined as the study of the influence of the celestial bodies on the Earth and its inhabitants"
En alle beroepsastrologen onderschrijven dat, totdat iemand hem/haar erop aanspreekt.Wetenschap: causaliteit

Astrologen beweren de oudste, ja enige wetenschap te beheren. Alle andere wetenschappen zijn maar flauwekul, bedreven door bijziende, kortzichtige zeikende muggenziftertjes. Deze enige en oudste wetenschap die de astrologen in hun uitsluitende bezit hebben, vertelt al tweeduizend jaar dat alles wordt bepaald door draaiende steenklompen in de lucht en wel zoals astrologen dat voorschrijven: er zijn goede en kwade steenklompen. En als jij nu toevallig die kwade in je horoscoop hebt staan, ben je de pieneut, niets aan te doen. Zo luidt het ongekuiste verhaal van astrologen onder elkaar.

Worden astrologen hier echter op aangesproken dan grijpen ze snel naar een kreet in het Latijn: "Astra inclinent .." de sterren neigen maar dwingen niet. Kortom: astrologen spreken met dubbele tong.Astrologie zo gezien is onzin: zelfs geen pseudo-wetenschap

Deze opvatting van astrologie is heel eenvoudig te ontmaskeren. De gewone natuurwetenschap weet alles van oorzaak en gevolg en ook hoe je deze oorzaak/gevolg keten ontdekt, c.q. onderzoekt. Hier blijkt hoe noodzakelijk het is dat iedere astroloog zijn Dean kent. Immers hij laat zien dat uitgebreid onderzoek aantoont dat de meeste "resultaten" die worden gemeld door astrologen kunnen worden verklaard uit 3 factoren:
  • intuitie
  • bijgeloof
  • algemene geldigheid
In de hoofdstukken over synchroniciteit en psychologie ga ik hier nader op in.Theorieen

Astrologie wordt doorgaans verklaard op een van de 3 volgende wijzen:
  • Causatie: de sterren veroorzaken wat er gebeurt
  • synchroniciteit
  • symboliek
In 1970 schreef CEO Carter voor de Astrological Association of the UK het artikel "The Seven Great problems of Astrology", waarin hij althans van de laatste twee liet zien dat ze in dit verband alleen maar de ene vaagheid door de andere vervangen. Op de twee onderwerpen kom ik nog uitgebreid terug in de andere hoofdstukken.

Als het over causatie gaat blijft alleen de mogelijkheid over van een direct fysiek contact. Daarvoor werden "stralen" en "etherische vibraties" uitgevonden. Weinig overtuigend en geen reden voor de echte wetenschap om astrologie nu eens serieus te gaan nemen. Als enige mogelijkheid voor causatie blijft dus het bestaan van onbekende krachten over. Zolang die onbekende krachten onbekend blijven, hebben ze geen enkele betekenis voor de astrologie, dat moge duidelijk zijn.

image

Individualiteit

Vanuit een andere hoek bezien wordt de horoscoop aangeduid als de feilloze blauwdruk van de uniciteit van een persoon. dat een persoon uniek is, heeft een wetenschapelijke basis in DNA onderzoek en b.v de vingerafdruk. Deze twee zijn superieur aan de horoscoop om redenen die later aan de orde komen. Hieruit vloeit ook direct voort de conclusie dat de astrologie zoals die momenteel wordt beoefend niet in staat is de uniciteit van een persoon te beschrijven, laat staan dat ze aangeeft wat de uniciteit van een persoon veroorzaakt

geschiedenis astrologieindex
image


image
image