Niets mag worden overgenomen
c Dr Martin Boot
Astrologie
en bedrog
image
astrologie
 

betekenis naam

Astrologie en Bedrog


Hoe gemakkelijk het is iemand alles te laten geloven wat je wil, is bekend onder alle paranormalen, astrologen en psychologen. En ondanks dat grijpen astrologen toch naar het middel van bedrog, waaronder ik versta willens en wetens het publiek misleiden en de feiten anders voorstellen dan ze zijn. Onder bedrog vat ik niet het maken van aanspraken die niet waargemaakt kunnen worden en die eenvoudig ontmaskerd kunnenworden. Over dit kenmerk van de astrologische literatuur gaat het hoofdstuk "claims van astrologen". In tegenstelling tot bedrog berust de claim in de meeste gevallen op domheid en gebrek aan intellectuele scholing.Dane Ruhyar de grote vernieuwer van de astrologie?

Dane Ruhyar: online werken gratis onder deze link

Dane Rudhyar wordt gezien als de grote vernieuwer van de astrologie uit de tweede helft van de 20e eeuw. Eerlijkheidshalve zou men daarvoor zijn leemeester Mark Edmund Jones de eer moeten geven. In zijn boek The pulse of Life schrijft Ruhyar [vertaling uitgave Servire 1973]

    Heden biedt de opmerkelijke groei van de belangstelling voor de moderne psychologie de astrologen een mogelijkheid de astrologie en haar symbolen geheel opnieuw te formuleren. De astrologie kan de taal worden, niet van het individuele ik, maar van de complete menselijke persoonlijkheid." [p 23]
Dan beweert de schrijver verder dat hij een inleiding geeft in het moderne denken, dat hij de chinese filosofie en de psychologie van Jung verwerkt. En dat allemaal in een halve pocket van 159 pagina's.

Wie het boek leest, krijgt dan dit soort teksten voorgelegd:
    Zo is de Aries: zijn kracht en zijn zwakheid: de last van zijn lot. Het lied van Aries is een lied van verhoging van de zon, omdat daarin en daardoor de zon verhoogd in Aries, voor het eerst voelt dat hij heeft overwonnen. Deze overwinning van de nacht wordt gevierd bij de 19e graad van Aries, het extase punt van de zonnekracht. Het is de symbolische opstandingsdag pasen. Later in Leo zal het bewuste zonne-ego zich volkomen verwezenlijken in vreugde van creatieve zelfexpressie. ... [p42]
Wat is dit anders dan Mellie Uyldert astrologie? Dit is gewone domme, extreem verouderde astrologen babbel, niets nieuws, niets van moderne psychologie, niets van totale persoonlijkheid, gewoon : ik ben een ram en moet dus winnen, niets van chinese wijsheid. Kortom: bedrog. Het zijn de standaardopvattingen over de sterrenbeelden, verpakt in een rookgordijn van pseudo-wijsheid en halfverteerde taalbrokken of zo je wilt taaldiarree..

Hoe ging Rudhyar te werk?

In zijn boek "astrology and the modern psyche" haalt Rudhyar eens flink uit naar de "wetenschap". Wetenschap aldus Rudhyar zal de relatie tussen de astroloog en de client alleen maar verslechteren, want "science does not deal with individual cases, but with statistical averages". Statistische gemiddelden dus. Nu ken ik rekenkundige gemiddelden, gewogen gemiddelden, exponentieel gewogen gemiddelden, maar statistische gemiddelden als wetenschappelijke methode nog wel zijn me niet bekend. Rudhyar wist kennelijk niet helemaal waar hij het over had, maar spreekt met een een aplomb dat je je gaat afvragen wat de man nu eigenlijk te verbergen had.

Maar laat ik welwillend zijn en de uitspraak vertalen naar een soort term als: "Wij astrologen van de Rudyar club, zijn gespecialiseerd in het exact en correct aangeven van specifiek individuele kenmerken van volstrekt afzonderlijke mensen, wij doen nooit enige uitspraak over meer dan een enkel individu, want dat is de verfoeilijke onzin waar die kortzichtige ezels van wetenschappers zich mee bezighouden."

Het boek gaat over "the modern psyche" en de lezer zoekt tevergeefs wat dat dan wel is en in hoeverre deze moderne psyche dan verschilt van de niet zo moderne psyche. Wat het ook betekent, deze psyche zal toch niet over een enkele afzonderlijke, verder nooit meer voorkomende want volstrekt individueel zijnde, alleen voor de bijzondere intelligentie - alleen beschikbaar voor de astroloog -herkenbare [ de man houdt van lange zinnen ] - persoon gaan? Het zal toch het kenmerk zijn van wat alle gelukkigen gemeenschappelijk hebben die tot dit modern zijn werden uitverkoren? Dus? Jawel, statistiek, een uitspraak over wat een groep gemeenschappelijk heeft; dat wat via statistiek wordt aangetoond dus.

En wat is dan wel het doel van dit boek, dat de man als zijn beste beschouwt. "integrating astrology and depth-psychology". En hoe doet hij dat? Hij maakt een serie horoscopen, enwel van Freud, Adler, Jung, Kunkel, Moreno en Assagioli. En uit die horoscopen komt natuurlijk de volledige verklaring van de verschillende theorieen, therapieen alsmede de superieure blik van de astroloog, die boven deze figuren staat, want hij heeft ze door. Was Freud niet de grote drilboor? Zijn horoscoop laat het zien volgens Rudhyar. Om het zover te krijgen bepaalt hij wel zelf de geboortetijd van Freud, een tijd die afwijkt van de bronnen. In de horoscoop van Jung vindt Rudhyar alles wat ieder ander ook in de biografie van Jung heeft kunnen lezen. Dit geldt voor alle andere inzichten die als zuiver astrologische inzichten worden gepresenteerd in alle andere horoscopen evenzeer.

Astrologie babbelt Rudhyar is zo ontzettend moeilijk ja en 'The astrological language is even more difficult to understand for academically trained scientists because it is a language whose words ... can refer to many different levels of significance ..[ p 181]"

En alle astrologen zeggen het hem na: die astrologie van ons is zo moeilijk, zo ingewikkeld, een internationaal bekende astroloog vertelt dat hij 7 jaar heeft nodig gehad om astrologie te snappen, eenzelfde verhaal vertelt een bekende nederlandse astrologe. En wat is de waarheid over de moeilijkheidsgraad van de astro-taal?

De door beroepsastrologen gepropageerde astrologie is een simpel taaltje dat een getrainde geest in ongeveer 3 dagen onder de knie heeft. Het zit namelijk zo: Astrologie kent 7 basissymbolen, een cirkel [ niet helemaal onbekend in de wetenschap ] en de getallen, 2, 3, 4 5, 6 die ook niet helemaal onbekend zijn in de wetenschap. Deze elementen leiden tot zo'n 45 formules die astrologen steeds blind toepassen. Rudhyar heeft hier niets aan toegevoegd en niets in veranderd. Hij heeft dus helemaal niets vernieuwd; hij heeft alleen een branie-achtig brutale toon aangeslagen die astrologen die normaal nogal gebukt gaan onder minderwaardigheidsgevoel, flink goed heeft gedaan.

Waarom vinden astrologen dat dan zo moelijk dat ze jaren nodig hebben voor ze het snappen?
Om te beginnen is het een verkoop-truc. Er zijn verschillende boekjes van een pagina of 40 in totaal in de handel waarin de complete standaard-astrologie uit de doeken wordt gedaan. Het is zeer wel mogelijk dat echte astrologen tientallen jaren nodig hebben om de astrologie te snappen, maar dat ligt dan niet aan de moeilijkheidsgraad van de astrologie. Daarbij komt dat voor het worden van beroepsastroloog geen enkele vooropleiding vereist en dus nodig is. Zou astrologie echt zo moeilijk zijn als een astroloog aan intellectuele bagage niet meer meer hoeft mee te brengen dan ongeschooldheid en als hij/zij niet in staat hoeft te zijn de lagere school tot een goed einde te brengen?

En dat sprookje over die bijzonderheid van deze taal, het is het kenmerk van alle talen dat de woorden kunnen worden gebruikt om zaken van totaal verschillend niveau en complexiteit te communiceren. Ik beheers zo'n 15 talen en de astrologie hoort met de programmeertalen tot de simpele. Inderdaad, astrologen hebben volgens hun zeggen minstens 7 jaar nodig voor ze iets beginnen te begrijpen van hun eigen taaltje, hoe simpel dat ook is. Deze moeite toeschrijven aan "academisch geschoolden" heet projectie, een beginnersbegrip uit de academische psychologie.

Een andere kreet uit de Rudhyar school luidt: "Astrologie geeft de structuur, psychologie de inhoud", en psychologie, daar zijn wij astrologen te hoog voor, dat is voor het domme voetvolk met hun statisitiek. Men bedoelt: de astroloog staat boven de feiten . Het komt op het volgende neer: Iemand vraagt de astroloog om een maaltijd. De astroloog zet een bord op tafel: de structuur. Dat is voor hem voldoende en meer heeft hij ook niet te bieden. Zoals men zegt: astrologie geeft de mogelijkheid aan, niet wat er is, niet de werkelijkheid, de fantasie kun je krijgen. Uit een bord KUN je eten, het HOEFT niet.

Als dat geen bedrog en volkverlakkerij is, dan vraag ik me af wat dan wel bedrog is. Je moet namelijk wel echt geld betalen, niet zeggen tegen de astroloog, heb je een portemonnaie, ja, nou dan is het genoeg: in een portemonnaie KUN je geld steken, het HOEFT niet, ik jouw client heb je daar op gewezen, heel persoonlijk en individueel, dat is genoeg, de rest, die domme feitjes van betalen, daar sta ik boven. Samenvatting

De Rudhyar school heeft geen verstand van wetenschap, doet uitspraken over de hele wereld tegelijk en noemt dat strikt individueel, heeft grote moeite om een simpel setje symbolen te begrijpen en toe te passen en bewijst de eigen superioriteit door horoscopen te interpreteren na zorgvuldige biografische studie of gesprekken met de personen in kwestie; in deze horoscopen komen dan de gegevens uit de gesprekken en biografieen te voorschijn als geniale vondsten van de astroloog. De taal die gebezigd wordt is verhullend en zo ingewikkeld mogelijk.

Het kunstje van Nostrodamus

Nostrodamus is in astrologen kring onomstreden als een van de grootsten vanwege zijn superieure voorspelkunst. Wie ooit een bladzijde Nostrodamus heeft gelezen weet dat hij een onmogelijk taaltje gecreerd heeft, vergelijkbaar met de taaldiarree die ook bij Rudhyar werd opgemerkt, alleen doet Nostrodamus het nog wat erger. Nostrodamus voorspelde het einde van de wereld in 1997. De enige voorspelling die gecontroleerd kon worden. David Pitt Francis toont in zijn boek "Nostrodamus Prophecies of Present Times?" aan dat 99% van alle profetieen van Nostrodamus uit twee bronnen stammen: extrapolatie van de geschiedenis en de bijbel.

Geen statistiek mogelijk volgens astrologen?

Mijn aandacht in deze hele discussie is tot nu toe vooral gericht geweest op de astrologen die hard schreeuwen. Zo hard dat de stichting skepsis zich niet kan voorstellen dat deze astrologen niet "DE" astrologie vertegenwoordigen zoals blijkt uit mijn discussie met Naninga. Laat ik daarom eens tegenover de beweringen van Rudhyar die zetten van een werkelijk grote astrologe: Alice Bailey, leeftijdgenote van Rudhyar, 15 jaar ouder. Ze schrijft het volgende in haar boek Esoteric Astrology:
    You will note that my purpose in this section of our treatise is to evoke interest and inquiry and to incite students to scientific, statistical and analytical investigation. Only in this way will my basic premises be proven and eventually substituted for the present unsatisfactory methods - methods which most astrologers who have any real capacity and insight regard as deplorable and unsatisfactory.

    Alice Bailey Esoteric Astrology, Vol III, Lucis Press, 1951, eleventh printing 1976
p 184

image

geschiedenis astrologieindex
image


image
image
eXTReMe Tracker