Astrologie en kritiek: Astrologie wetenschappelijk benaderd: kritisch en constructief Astrologie en Wetenschap: Resultaten
niets mag worden overgenomen
image
astrologie
 

geschiedenis

Astrologie en Wetenschap: de resultaten

Uit het uitgebreide onderzoek dat door de astrologen Dean/Mather is gedaan is het volgende gebleken en genoegzaam aangetoond:
 • De afzonderlijke uitspraken van astrologen zijn onwaar
 • De onderzoeksresultaten die gemeld worden door astrologen zijn zonder uitzondering kwestieus

Dean en Mather zijn beiden astroloog, net als de man die hun werk het sterkst onder de aandacht van het algemene publiek heeft gebracht: Rudolf Smit. Daarnaast zijn Dean en Mather zelf ook wetenschappelijk geschoold, Smit niet. Na de publicatie van het standaardwerk "Recent Advances in Natal Astrology" heeft zich bij deze club die zo hoopvol begon een merkwaardige ommekeer voorgedaan. In plaats van het onderzoek voort te zetten, begon men zich op vehemente wijze af te zetten tegen astrologen en astrologie, onder de verzekering dat ze zelf geen astroloog [meer] waren. Heel merkwaardig, zo komt een wetenschapsgebied natuurlijk niet van de grond: hier blijkt dus weer die curieuze instelling van astrologen: in plaats van nuchter feiten te zoeken, en op grond daarvan door te bouwen aan de uitbreiding van menselijke kennis, gaat men een godsdienst oorlog aan en verspilt men zijn energie aan het verdacht maken van astrologen, personen dus waarvan gebleken is dat ze op zich geen enkele bijdrage aan de discussie zelf hebben. Verder blijft men steeds het oude werk herhalen, wat natuurlijk niet meer nodig is: in de natuurkunde richt men ook echt geen scholen meer op waar het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.

astrologie en wetenschap

Astrologie en wetenschap: eerste deelConclusies uit Dean/Mather

De verdiensten van het werk van Dean/Mather zijn nauwelijks in te schatten zo groot voor wie astrologie op wetenschappelijke wijze wil bedrijven. Het werk maakt de weg vrij voor een discussie op hoger niveau. Het volgende blijkt uit dit werk:
 • Voor zover astrologen zich met uitspraken bezighouden die over karakter en persoonlijkheid gaan, doen ze er goed aan zich te verdiepen in de wetenschap van de psychologie en de daar gebruikte onderzoekstechnieken.
 • De astrologie beschikt niet over een consistente persoonlijkheidsleer en/of karakterkundeimage

Vragen die open blijven: de basis van Astrologie als wetenschap

Uit het werk van Dean/Mather kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor verdergaand onderzoek:
 • Is er in het geheel van de verschijnselen iets aanwijsbaar dat met hoge waarschijnlijkheid alleen aan een astrologische factor of aan astrologische factoren kan worden toegeschreven?
 • Wat is de verklaring dat de vele identieke horoscopen tot verschillende karakters en verschillende personen leiden?
 • Waar ligt de grens van astrologische uitspraken, c.q. hoever gaat de reikwijdte van astrologische uitspraken op het gebied van de psychologische en de gebeurlijke astrologie?
 • Wat is de essentie van de 12 astrologische principes?
 • Hoe heeft de astrologie zich feitelijk ontwikkeld?
Resultaten op de genoemde gebieden

 • De verschillen tussen mensen met gelijke horoscoop kunnen gemakkelijk worden verklaard, zodra astrologen ontdekken wat de essentie van de menselijke persoon en het menselijk karakter is.
 • Deze essentie ligt niet binnen de astrologie, maar op een gebied dat ook in de psychologie nog geen object van onderzoek is.
 • De onderzoeksresultaten van Michel en Francoise Gauquelin duiden aan dat er inderdaad verschijnselen zijn die aan een of andere astrologische factor kunnen worden toegewezen.
 • Deze astrologische factor komt niet overeen met wat astrologen aanzien voor astrologische invloeden en zijn dus in tegenspraak met de kennis, c.q. leer die astrologen verspreiden.
 • Op het gebied van de geschiedschrijving van de astrologie zijn verschillende veelbelovende projecten geentameerd.
Astrologie aan de universiteit? Lees wat men daar in India over zegt onder deze link!
astrologie/kritiekAstrologie/Kritiek image


image
image