Niets mag worden overgenomen
c Dr Martin Boot
Astrologie
& Psychologie
astrologie en psychologie
astrologie
 

betekenis naam

Astrologie en Humanistische Psychologie


In het begin van de 20e eeuw waren er twee "scholen" in de psychologie: de psycho-analyse van Freud en de behaviouristische psychologie van Skinner. In 1962 sloten een aantal psychologen zich onder leiding van Abraham Maslov Voor een overzicht van de ideeen van Maslow zie hier aaneen met als doel de gedragskenmerken en de emotionele dynamiek te gaan onderzoeken van volledig en gezond menselijk leven. In de Association of Humanistic Psychology worden daarbij de volgende kenmerken geformuleerd:

 • Het gaat om de ervarende persoon: theoretische verklaringen en uiterlijk gedrag zijn van ondergeschikt belang.
 • Het gaat om menselijke hoedanigheden: als keuze, waardebepaling en zelfverwezenlijking, in plaats van het denken van mensen in systemen of andere reductionistische termen
 • Het gaat om zinvolheid, niet om objectiviteit
 • Het gaat om de waarde van de mens en de ontwikkeling van de krachten die in elke persoon aanwezig zijn.
 • Creativiteit, waarden, zinverlening, zelfverwezenlijking zijn de grondbegrippen van deze richting inde psychologie.



  Het verschil tussen de humanistische psychologie en de andere takken

  Maslow noemde zijn benadering dat de Derde Weg in de psychologie. De verschillen met de twee andere wegen kunnen worden samengevat in de volgende punten:
  • Het mensbeeld is anders: De behaviouristen hebben een reductionistische benadering, de humanistische psychologie een holistische
  • De basis van de psychologie is anders: Freud en Jung bestuderen geesteszieken, de behaviouristen dieren, de humanistische psychologie bestudeert de gezonde persoonlijkheid.
  • de techniek De behaviouristen stellen technische aspecten [ instrumenten, methoden, apparatuur ] centraal, de humanistische psychologie de problemen van de gezonde mens.
  • Informatie Voor de humanistische psychologie is de subjectieve informatie het centrale object van studie, voor de behaviouristen is subjectieve informatie irrelevant.
  • Gedrag Voor de behaviouristen staat menselijk gedrag centraal voor de humanistische psychologie . het menselijk zijn.


  Problemen met de humanistische psychologie

  Het belangrijkste probleem bij deze vorm van psychologie is de vaagheid van de basisbegrippen. In een interview met W. B. Frick vertelde Maslow dat hij zelf niet precies wist wat zijn basisbegrip "zelfverwerkelijking" inhield. Ook begrippen als identiteit, autonomie, creativiteit blijven vaag bij de verschillende auteurs uit deze school.



  Humanistische astrologie: Dane Ruhyar

  In een ander artikel heb ik laten zien dat Rudhyar uitsluitend de traditionele standaardastrologie hanteert en die verkoopt als humanistische psychologische astrologie.

  Waarom Humanistic Astrology geen humanistische psychologie is

  De volgende fundamentele factoren maken de humanistische astrologie verschillend van de humanistische psychologie.
  • Deze astrologie reduceert de mens tot zijn horoscoop en is dus het tegendeel van humanistische psychologie.
  • Deze astrologie gaat niet uit van de verhalen en ervaringen van de client, maar geeft de client een lezing over wie hij is, en wat hij te doen heeft
  • Deze astrologie gaat ervan uit dat de astroloog beter weet wat de client te melden heeft dan de client zelf: dat is een soort sukkeltje die maar zo verschrikkelijk weinig realiseeert van de potentie van zijn horoscoop
  • Deze potentie van de horoscoop kan de client alleen maar te weten komen door het zich te laten vooorlezen door een astroloog volgens de humanistische astrologie.


  Kortom: de humanistische astrologie is zo ongeveer het tegendeel van de humanistische psychologie. De grondlegger van deze vorm van astrologie heeft op handige wijze misbruik gemaakt van de vaagheid van de begrippen van Maslow.

  Wie de behoeftehierarchie van Maslow goed overdenkt, ziet in een klap dat de horoscoop gebruikt kan worden als objectieve maat voor deze belangrijke kenmerken. Hij laat bovendien zien hoe vruchtbaar het is als astrologische kennis nu eens wel op een bescheiden manier wordt ingepast in het werk van de reuzen der psychologie.

  Jung en de astrologie



  image

  geschiedenis astrologieindex
 • image






  image
  image
  l