Doel afdeling astrologie en kritiek

Wat is betrouwbaar?
 
image Nuchtere en verder gaande voorlichting geven over astrologie.


Als het gaat om astrologie bedoelt men doorgaans de variant van de westerse astrologie die door de gemiddelde astroloog aan de man gebracht wordt. Zoals ik al aanduidde op Nep astrologie. is dat een variant die infomatie levert die aantoonbaar onjuist is. Men fantaseert en doet graag mysterieus met een tsunami aan holle kreten en frappante tegenspraken.

Vermakelijk is daarbij dat de zogenoemde kritiek zich volledig richt op juist deze nep astrologie. De wetenschappers die hun kritische tompet laten schallen laten zich er ook ruim op voorstaan dat ze geen kennis van de astrologie zelf hebben. Of als ze dat wel zeggen te hebben beperken zich zich tot de zogenoemde sterrenbeelden. Dat is vergelijkbaar met een automonteur die zich uitsluitend beperkt tot bij voorbeeld het stuur van de auro en dan roept dat auto's bedrog zijn.

 


Zowel de aanbidders als de verketters van de astrologie komen uitgebreid ter sprake

met hun sweeping statements en de weerlegging ervan